Dardenia Fish & Bread Franchise Süreci

Bir Dardenia Franchisee’si olma yolunda birlikte izleyeceğimiz süreçten kısaca bahsetmemiz gerekirse;

Başlangıç

Dardenia olarak, doğru ve eksiksiz bilgi akışını sağlamak adına tüm Franchise Aday Adayı Başvurularını www.dardenia.com.tr adresi üzerinden alıyor ve değerlendiriyoruz.

Başvuru Değerlendirme

Tüm Franchise Aday Adaylarımızın Dardenia Franchise Sistemine, hem finansal hem iş tecrübeleri hem kişisel bilgileri nazarında ne kadar çabuk adapte olabilecekleri hem de gerçekten bu işin kendilerine uygun bir iş olup olmadığı yönünde ön bir analizde bulunuyoruz.

Tanışma ve Bilgi Alışverişi

Ön Analiz sonrasında Dardenia Merkez Ofisine davet ettiğimiz Franchise Aday Adaylarımızla, karşılıklı olarak hem kendileri hakkında biraz daha fazla bilgiye sahip olmak hem de Dardenia Franchise Sistemi hakkında detaylı bilgi alışverişinde bulunduğumuz küçük bir görüşme yapıyoruz.

Aanaliz Hazırlığı ve Sunumu

Sürecin devam etmesi yolunda her iki tarafında mutabakata varması sonrasında, Franchise Aday Adaylarımıza, yatırım yapmayı düşündükleri Dardenia Franchise Sistemine artık daha farklı bir gözle bakmaları gerektiğini anlatıyoruz. Bunun için Dardenia Fish & Bread şubesi açmayı planladıkları Lokasyonun uygunluğunu bir kere daha kendi çalışmaları ile analiz etmelerini ve bu şube için yapacakları yatırımın hangi finansal senaryolar ile hareket kabiliyetine sahip olacağını görmeleri adına, bizlerin kullandığı analiz ve bütçe çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulunuyoruz.

Aday Adaylarımızın bu çalışmaları belirlenecek süre içerisinde tamamlamasını ve tüm bu analizlerini Dardenia Üst Yönetimine bir iş planı halinde sunum yapmaları yolunda, bilgi aktarımında bulunuyoruz.

Aanaliz ve Franchise Aday Adayı Değerlendirmesi

Dardenia Franchise Aday Adayımızın yaptığı Lokasyon ve Finansal Analiz sunumu sonrasında, Dardenia Üst Yönetimi, yapılan çalışmaların ve Franchise Aday Adayımızın değerlendirmesini yapmak üzere sürece bir günlük ara verilir.

Ön Protokol ve Eğitim Planı Oluşturulması

Aday Adayımızın çalışmaları yeterli görüldüğü takdirde kendisi ile “Dardenia Franchise Adaylığı Ön Protokolü” ne taraflarca imza atılır.

Eğitim - Teorik ve Pratik

Franchise Adayımızın belirlediği bir yönetici de dâhil olabilecek şekilde yeni açılacak Dardenia Şubemizin eğitim planı kapsamında bir aylık teorik ve pratik eğitim almalarını sağlıyoruz. Hem Franchise Adayımızın hem de katılımı gerçekleşecek şube yöneticisinin aldıkları eğitimden minimum %85 başarı göstermelerini bir sonraki süreç adımına geçiş yapmalarını istiyoruz.

Kiralama - Mimari ve Ekipman Planlama

Eğitim süreci esnasında başarı sağlayan Franchise Adayımız ile belirlenmiş lokasyon da, Dardenia tarafından yeterlilikleri onaylanacak olan dükkânımızın kiralama işlemleri tamamlanır. (Bu süreç eğitim sırasında ancak Dardenia Yöneticilerinin onayı dâhilinde devam ettirilir.)

Kiralanan dükkanımızın projelendirilmesi ve gerekli ekipman parkı ile ilgili tüm tekliflerinin alınıp değerlendirilmesi sonrasında tüm uygulamalar başlatılır.

Şirket Kuruluşu ve Resmi İşlemler

Kiralama sonrasında Franchise Adayımızın şirket kuruluşunu tamamlaması ve tüm resmi başvuruları başlatması ile ilgili yönlendirme bilgi toplantısını düzenliyoruz.

Personel Seçimi ve Eğitimi

Tüm uygulamalar devam eder ve aksaklıklar yaşanmaz ise açılışa 20 gün kala, Franchise Adayımız tarafından tüm personelini seçmesini, işe girişlerinin yapılmasını ve Dardenia tarafından planlanan eğitimlere katılmalarını sağlıyoruz.

Pazarlama Planı Oluşturulması

Eğitim süreci esnasında pazarlama departmanının aktaracağı bilgiler ışığında yeni açılacak Dardenia şubemizin 3 aylık pazarlama aksiyon planı oluşturulur.

Ve Açılış

Tüm sürecimizin başarı ile sonlandırılması artık sadece pazarlama planının ilk aşaması olan MOCK RUSH hazırlıklarının devreye alınması ile gerçekleşir.